2018 FISU World University Karate Championship

FISU2018

FISU2018
19-22 июля 2018 FISU World University Karate Championship

 19-22 июля 2018 года в Кобе, Япония - 2018 FISU World University Karate Championship