GRAND GASSHUKU Sensei Bob Davis and Sensei Mary Roe

Vqt-J9gmPKs 1

Vqt-J9gmPKs 1
GRAND GASSHUKU 03-05 MAY 2016 (Sensei Bob Davis and Sensei Mary Roe)

 Видеорепортаж