Приглашение к сотрудничеству с Дан-комиссией Украины

Запрошення до співпраці з Дан-комісією України

Інформуємо Вас про те, що формується склад Дан-комісії України. Основне завдання Дан-комісії - зробити атестацію на коричневі і чорні пояси значущою подією в житті каратиста і підняти престижність чорного пояса з карате.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці з Дан-комісією України.

Дан-комісія - це добровільне об'єднання тренерів з карате з метою проведення спільних атестацій на коричневі та чорні пояси.

Це об'єднання було створено 25 квітня 2014 року. За цей час вже було проведено 14 атестацій.

До 2016 року Дан-комісія працювала самостійно, але з 2017 року увійшла в структуру Української федерації карате.

Основний принцип Дан-комісії - це спільна атестація на коричневі та чорні пояси.

Дан-комісія України складається з 2-х підрозділів:

1.Експертна (Шихан) комісія

У Шихан-комісію входять авторитетні майстри карате, які мають досвід викладання та досвід прийому іспитів.

Шихан-комісія приймає іспити на коричневі та чорні пояси. Атестація на 1-3 кю і на Дани проходить не рідше 2-х разів на рік і є календарною подією Української федерації карате (УФК), такою ж, як чемпіонат або турнір.

На даний момент у складі Шихан-комісії:

- Ярославський Станіслав Анатолійович;

- Жиляков Олександр Васильович

- Тюрін Олександр Вікторович;

- Дудник Василь Васильович;

- Негатуров Олександр Віталійович;

- Соколов Михайло Юрійович.

Для того, щоб стати членом Шихан-комісії, Вам необхідно надати копії своїх сертифікатів і ліцензій та підписати угоду. На загальних зборах членів Дан-комісії Ваша кандидатура буде розглянута. Після затвердження Вашої кандидатури, для укладення договору Ви надаєте список діючих учнів, що мають Дани та 4-1 кю.

2.Сенсей-комісія

Сенсей-комісія відповідальна за атестацію до 4 кю включно.

В Сенсей-комісію входять тільки керівники організацій і клубів, які співпрацюють з Дан-комісією, тобто викладачі карате, які підготували своїх учнів для атестації на коричневі і чорні пояси.

Для того, щоб увійти до складу Сенсей-комісії, необхідно подати копії сертифікатів і ліцензій, підписати угоду і надати своїх учнів на спільну атестацію.

Увійшовши до складу Сенсей-комісії, Вам нічого не потрібно буде платити, а за атестацію підготовлених на чорні і коричневі пояси учнів в Дан-комісію перераховується тільки 30%. Наприклад, вартість атестації на 1-3 кю складає 55 євро. В Дан-комісію за атестацію перекладається 15 євро, реєстрація кю в базі даних УФК з сертифікатом 5 євро. 35 євро повертаються тренеру, який підготував спортсмена.

Але при цьому:

  1. 1. Ви самі будете частиною нашої структури;
  2. 2. Ваші учні потраплять до загального реєстру чорних і коричневих поясів;
  3. 3. Кількість Ваших учнів, які атестуються на коричневі і чорні пояси, зросте мінімум в 2 рази.

Атестація перетворюється не в клубний захід, а в подію національного рівня. Коли в атестації беруть участь представники багатьох клубів, то це, по-перше, цікавіше, а по-друге, є з ким порівнювати свій рівень.

Наші контакти:

Негатуров О.В. 067 489 42 51

Ярославський С.А. 067 757 79 05

Тюрін О.В. 067 484 73 50

Дудник В.В. 067 749 51 95

Соколов М.Ю. 067 515 31 82

Информируем Вас о том, что формируется состав Дан-комиссии Украины. Основная задача Дан-комиссии – сделать аттестацию на коричневые и черные пояса значимым событием в жизни каратиста и поднять престижность черного пояса по каратэ. 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к сотрудничеству с Дан-комиссией Украины.
Дан-комиссия – это добровольное объединение тренеров по каратэ, с целью проведения совместных аттестаций на коричневые и черные пояса.
Это объединение было создано 25 апреля 2014 года. За это время уже было проведено 14 аттестаций.
До 2016 года Дан-комиссия работала самостоятельно, но с 2017 года вошла в структуру Украинской федерации каратэ.
Основной принцип Дан-комиссии – это совместная аттестация на коричневые и черные пояса.

Дан-комиссия Украины состоит из 2-х подразделений:
1.Экспертная (Шихан) комиссия
В Шихан-комиссию входят авторитетные мастера каратэ, имеющие опыт преподавания и опыт приема экзаменов.
Шихан-комиссия принимает экзамены на коричневые и черные пояса. Аттестация на 1-3 кю и на Даны проходит не реже 2-х раз в год и является календарным событием Украинской федерации каратэ (УФК), таким же, как чемпионат или турнир.
В настоящий момент в составе Шихан-комиссии:
- Ярославский Станислав Анатольевич;
- Жиляков Александр
- Тюрин Александр Викторович;
- Дудник Василий Васильевич;
- Негатуров Александр Витальевич;
- Соколов Михаил Юрьевич.
Для того чтобы стать членом Шихан-комиссии, Вам необходимо предоставить копии своих сертификатов и лицензий и подписать соглашение. На общем собрании членов Дан-комиссии Ваша кандидатура будет рассмотрена. После утверждения Вашей кандидатуры, для заключения договора Вы предоставляете список действующих учеников, имеющих Даны и 4-1 кю.

2.Сенсей-комиссия
Сенсей-комиссия ответственна за аттестацию до 4 кю включительно.
В Сэнсэй-комиссию входят только руководители организаций и клубов, сотрудничающие с Дан-комиссией, т.е. преподаватели каратэ, которые подготовили своих учеников для аттестации на коричневые и черные пояса.
 Для того чтобы войти в состав Сенсей-комиссии, необходимо подать копии сертификатов и лицензий, подписать соглашение и предоставить своих учеников на совместную аттестацию.
Войдя в состав Сенсей-комиссии, Вам ничего не нужно будет платить, а за аттестацию подготовленных на черные и коричневые пояса учеников в Дан-комиссию перечисляется только 30 %. Например, стоимость аттестации на 1-3 кю составляет 55 евро. В Дан-комиссию за аттестацию переводится 15 евро, регистрация кю в базе данных УФК с сертификатом 5 евро. 35 евро возвращаются тренеру, подготовившему спортсмена.  

Но при этом:
1. Вы сами будете являться частью нашей структуры;
2. Ваши ученики попадут в общий реестр черных и коричневых поясов;
3. Количество Ваших учеников, аттестующихся на коричневые и черные пояса, возрастет минимум в 2 раза.
Аттестация превращается не в клубное мероприятие, а в событие национального уровня. Когда в аттестации участвуют представители многих клубов, то это, во-первых, интересней, а во-вторых, есть с кем сравнивать свой уровень.

Наши контакты:
Негатуров А.В. 067 489 42 51
Ярославский С.А. 067 757 79 05
Тюрин А.В. 067 484 73 50
Дудник В.В. 067 749 51 95
Соколов М.Ю. 067 515 31 82